Jdi na obsah Jdi na menu
 


www.svetmuz.cz

internetové noviny, časopis, zpravodaj v jednom

autorizované rozhovory, původní články a fotografie, vlastní archiv, zajímavosti, akce z české kulturní scény

 

 

Autor projektu a vydavatel: JUDr. Milan Novák

 

Redakce: JUDr. Milan Novák

                                              Ruby Kyselová

                                              a kolektiv

 

 

© JUDr. Milan Novák

 

 

V í t e j t e

na oficiálních kulturních stránkách

 

 

www.svetmuz.cz

 

UPOZORNĚNÍ: JEDNÁ SE O TESTOVACÍ A ZKUŠEBNÍ VERZI

 

     Založit nové noviny nebo časopis, se zaměřením výhradně na oblast české kultury, či hledat jinou cestu ke čtenáři, novější, modernější a dnes stále častěji používanou? To je otázka, na kterou není vůbec jednoduché odpovědět. Internetové noviny a časopisy nejsou dnes už žádnou novinkou, toto moderní médium je stále častěji používáno a stále více navštěvováno. Nepatříme k těm, kteří se domnívají, že za nějakou dobu noviny, časopisy, snad i knihy, ve své původní „papírové“ podobě zcela zmizí ze světa a nahradí je výhradně nové moderní prostředky. To rozhodně ne! A byla by to dokonce i škoda. Je přece příjemné vzít si do křesla knihu nebo jiné tištěné médium a listovat si v něm. Někoho ani neláká trávit celé dny před monitorem, a to i dokonce ve svém volném čase.

     Přesto, internet má svoji budoucnost, bude se neustále zdokonalovat, bude možná jednou tak dokonalý, že bude v zájmu jeho uživatelů tuto dokonalost zase nějakým způsobem omezit, třeba z bezpečnostních důvodů. Hromadné sdělovací prostředky, využívající jako formy předávání svých informací právě prostřednictvím tohoto hromadně navštěvovaného média, má řadu výhod. Předně autor článku, rozhovoru, či jiného literárního útvaru, nemusí být vázán rozsahem na prostor jemu vyčleněného na papíře, na internetové stránky se toho vejde podstatně více. Píšeme, může, protože vše záleží na vydavateli. Další předností je, že se nemusí plánovat náklad, internetové stránky může denně shlédnout neomezené množství čtenářů. Pokud se nejedná o předem dané periodikum, např. deník, týdeník, měsíčník, novinky se v tomto médiu mohou objevovat průběžně, jakmile bude další nový příspěvek k dispozici. Dokonce se mohou např. doplňovat texty, které již byly uveřejněny a autor v nich hodlá něco doplnit nebo změnit. A tak bychom mohli ještě chvíli pokračovat. Na uvedených výhodách máme v úmyslu stavět naše internetové stránky.

     Internetové stránky jsou zaměřeny výhradně na domácí kulturní scénu. Najdete zde autorizované rozhovory, původní články, tzv. sloupky, fotografie umělců, nahlédneme „pod pokličku“ některým divadlům nebo vydavatelstvím, průběžně budeme doplňovat archiv jak texty, tak fotografiemi, a mnoho dalšího.

     Pro začátek na těchto stránkách uveřejňujeme několik archivních původních a autorizovaných rozhovorů. Připravujeme k zveřejnění řadu archivních i aktuálních fotografií a dále v neposlední řadě dva nové původní autorizované rozhovory. První bude s jazzovou houslistkou Annou Mlinarikovou, druhý bude s herečkou Radkou Stupkovou. Níže uvádíme hlavní zásady, nebo-li naše interní pravidla, kterými se budeme řídit při uveřejňování písemných a obrazových materiálů na těchto stránkách.

 

                                                                          V Praze 10. dubna 2010       

 

 

 Hlavní zásady (pravidla)

pro uveřejňování písemných a obrazových materiálů

na internetových kulturních stránkách

www.svetmuz.cz

 

 

Ø Rozhovory s umělci se uveřejňují výhradně po předchozí autorizaci příslušným umělcem. Bez souhlasu umělce se nebudou uveřejňovat (ani mimo rozhovor) žádné informace z jeho soukromého života, ani jiné nevhodné informace, zejména bulvárního charakteru. Stejně tak se na stránkách nebude uveřejňovat žádný obrazový materiál mající bulvární charakter. Základem je serióznost. Stránky mají být jakýmsi protipólem, protiváhou bulváru, ať již je šířený v jakýchkoliv médiích.

Ø Veškeré uveřejněné materiály (včetně fotografií) budou k dispozici k volnému užití příslušnému umělci, divadlu, uměleckému souboru, agentuře pro účely jejich prezentace, propagace, atd.

Ø Kulturní stránky nebudou obsahovat prosté informace o umělcích encyklopedického typu, jako např. fotografii s životopisem umělce; takových informací je na internetu velké množství. Základ budou tvořit autorizované rozhovory, včetně fotografií, informace o repertoáru souborů a divadel, včetně fotografií, aktuality a novinky z kulturního života (např. z činnosti divadel a souborů, premiéry, derniéry, připravovaná představení, včetně reportáží z jejich nastudování, rozhovory s autory, výkonnými umělci, fotoreportáže ze zkoušek, apod.), atd. Jedná se o trvalou spolupráci s umělci, kteří na ni nezávazně přistoupí, se soubory a s divadly; stránky by měly být stále tzv. „živé“, tzn. trvale sledovat vývoj, růst, příp. aktuality a novinky, týkající se jak umělců, tak souborů a divadel. V praxi to znamená, že s umělcem, kterého stránky prezentují, bude snaha přibližně jednou ročně uveřejnit nový rozhovor o jeho činnosti. Ani jednu stranu to k ničemu nezavazuje. Stránky nesmějí být samoúčelné, jejich smyslem je zajistit jakýsi servis umělcům, divadlům, zejména pak jejich divákům, posluchačům, fanouškům.

Ø Publikované písemné a obrazové materiály budou vyráběny pouze vlastními prostředky.

Ø Uvažuje se o tom, že součástí kulturních stránek bude i časopis-zpravodaj, zaměřený především na aktuality, novinky, doplněný rozhovory a obrazovým materiálem. Součástí stránek může být také ucelená publikace, věnovaná konkrétnímu umělci, souboru nebo divadlu. Není vyloučeno, že tato publikace může být vydána i tiskem. Tiskem může být vydáno v podstatě cokoliv, co bude na těchto stránkách zveřejněno.

Ø Hlavním záměrem kulturních stránek je propagace české kultury a zejména pak konkrétních umělců, souborů a divadel. Původní materiál, obsahující zprvu menší počet (z časových důvodů) prezentovaných umělců a divadel, bude průběžně doplňován a cílovým stavem je existence poměrně obsáhlých kulturních stránek s bohatým obsahem.

Ø Není cílem kulturních stránek konkurovat internetovým stránkám jednotlivých umělců, souborů, divadel, agentur, spíše naopak; s jejich souhlasem na kulturních stránkách budou odkazy na stránky těchto umělců, souborů, divadel, agentur, příp. další informace. Kulturní stránky by měly být mediálním partnerem těchto umělců a divadel; měly by zajišťovat jejich prezentaci, propagaci, apod.

Ø Umělci, soubory a divadla mají možnost na kulturních stránkách bezplatné vlastní prezentace, upoutávek a propagace, příp. uveřejnění dalších materiálů dle vlastního uvážení. Součástí stránek mohou být programy divadel (příp. i samotných umělců), stejně tak odkazy na internetové stránky, na kterých jsou tyto programy uveřejněny, včetně informací o předprodeji vstupenek, atd.

Ø Na kulturních stránkách budou rovněž uveřejněny rozhovory, které byly v době svého vzniku řádně autorizovány, a fotografie, pořízené za necelé třicetileté období autora projektu a vydavatele stránek, a které byly v průběhu tohoto období publikovány, nebo v případě některých fotografií nebyly dosud publikovány. Materiály budou postupně převáděny do digitální podoby a uveřejňovány na těchto stránkách.

Ø Kulturní stránky nejsou zřízeny za účelem vytváření zisku, nejsou zřízeny ani v rámci podnikatelské činnosti. Pokud jsou zde uváděny jednotlivé divadelní tituly, případně tituly vydané knižně nebo na CD a DVD nosičích, nejedná se o placenou reklamu, nýbrž je to součástí náplně těchto stránek, je to v souladu s celkovou koncepcí stránek, tedy v souladu s tím, pro co byly stránky vytvořeny.